Welkom

Deze website is gemaakt door mensen die van dichtbij betrokken zijn met het Goldenhar syndroom. Ervaringsdeskundigen die advies kunnen geven en geen medische achtergrond hebben. Onder geen beding vervangt deze website het medisch advies. Daarvoor kan u zich best wenden tot specialisten.

Ons doel


Informeren

Informeren over het syndroom

Heb je informatie nodig?

Wil je steunen?